Werken als stagiair of practicant

Om stage te lopen of werkervaring op te doen in Nederland, moet een verblijfsvergunning worden aangevraagd voor arbeid in loondienst als stagiair of practicant. Om Nederland in te kunnen reizen moet eerst een MVV worden aangevraagd in het land van herkomst.

Stagiairs mogen niet langer dan één jaar stage lopen in Nederland. Practicanten mogen niet langer dan 24 weken (6 maanden) werkervaring opdoen in Nederland. Het is niet mogelijk om de verblijfsvergunning voor verblijf als stagiair of practicant te verlengen.

Wat zijn de voorwaarden?

Practicant:

  • De practicant gaat bij een Nederlands bedrijf werken om ervaring op te doen die van belang is voor het werken in het land van herkomst.
  • De werkgever heeft een TWV voor de practicant.

Stagiair:

  • De stagiair volgt een opleiding volgen buiten Nederland.
  • De stagiair gaat bij een Nederlands bedrijf werken voor een verplichte stage. Dit moet bewezen worden met een verklaring van de universiteit of hogeschool.
  • De werkgever heeft een TWV voor de stagiair.

Voor abonnees

- beleid toelating stagiaires