Werk zoeken in Nederland als hoogopgeleide

Afgestudeerd in Nederland of het buitenland

Een student die afgestudeerd of gepromoveerd is in Nederland of aan een goed-aangeschreven buitenlandse universiteit, kan een verblijfsvergunning voor verblijf gedurende zoekjaar hoogopgeleide aanvragen. Deze vergunning geeft een jaar de tijd om een baan in Nederland te vinden. De afgestudeerde moet hiervoor een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf gedurende zoekjaar hoogopgeleide.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Een diploma behaald aan een Nederlandse hogeschool of universiteit, of een goed-aangeschreven buitenlandse universiteit
  • De engelse taal machtig zijn
  • Het diploma is niet ouder dan drie jaar
  • Niet eerder gebruik hebben gemaakt van het zoekjaar voor hoogopgeleiden

Werken tijdens het zoekjaar?

Met een verblijfsvergunning voor verblijf gedurende zoekjaar is een tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist. Dit betekent dat iedereen met deze verblijfsvergunning vrij mag werken in Nederland. Gebruik maken van sociale zekerheid kan gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning.

Kunnen gezinsleden overkomen naar Nederland?

Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Alleen de partner en kinderen kunnen voor langere tijd laten overkomen. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de voorwaarden voor verblijf bij partner of gezinshereniging. Ze hoeven alleen niet het examen inburgering te halen. De gezinsleden hebben geen TWV nodig. Zij mogen vrij werken in Nederland.

Werk gevonden

De verblijfsvergunning voor het zoekjaar is maximaal een jaar. Deze vervalt als de afgestudeerde na afloop geen andere vergunning heeft.  Als de afgestudeerde binnen een jaar een baan heeft gevonden, moet de verblijfsvergunning gewijzigd worden.

Voor abonnees:

Literatuur Hoogopgeleiden
Beleid Hoogopgeleiden