Werken als au pair

Om in Nederland te werken als au pair bij een gastgezin, is een verblijfsvergunning voor au pair nodig. Om Nederland in te kunnen reizen moet de student moet eerst een MVV aanvragen in het land van herkomst.

De au pair mag niet werken in Nederland. De verblijfsvergunning is voor maximaal één jaar geldig. Het is niet mogelijk om deze te verlengen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De au pair is minimaal 18 jaar en bij het begin van de verblijfsvergunning niet ouder dan 25 jaar
 • De au pair mag geen zorgplicht hebben voor afhankelijke familieleden. Dit betekent dat bijvoorbeeld geen zorg hebben voor kinderen of ouders
 • De au pair is niet getrouwd
 • De au pair woont bij het gastgezin en schrijft zich bij de gemeente in op het adres van het gastgezin
 • De au pair heeft niet eerder legaal verblijf in Nederland gehad (dus niet eerder een verblijfsvergunning in Nederland)
 • De au pair én het gastgezin ondertekenen een bewustverklaring, waarin staat dat de au pair tijdelijk in het gastgezin verblijft
 • Het (gast)gezin moet uit twee of meer personen bestaan
 • Het gastgezin heeft voldoende inkomen voor zichzelf en om de au pair te onderhouden. Dit inkomen is voor minimaal 12 maanden beschikbaar op het moment van de aanvraag
 • De au pair heeft niet eerder voor het gastgezin (in het buitenland) gewerkt
 • De au pair werkt maximaal acht uur per dag en maximaal 30 uur per week. De au pair heeft minimaal twee vrije dagen per week
 • De au pair doet alleen lichte huishoudelijke werkzaamheden voor het gastgezin.
 • Het gastgezin maakt een dagindeling voor de au pair

Voor abonnees:

- literatuur
- toelating