BBB Rotterdam

In Rotterdam kunt u terecht bij de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). 

De LVV biedt opvang en begeleiding voor 6 maanden. Tijdens deze 6 maanden werken wij samen met u toe naar een passende oplossing voor uw situatie. Dit kan zijn: legaal verblijf in Nederland (als hiervoor mogelijkheden zijn), doormigratie of terugkeer naar uw land van herkomst.

U kunt zich aanmelden bij de balie van Centraal Onthaal. Daar vult u een aanmeldformulier in. 
Na uw aanmelding neemt een collega binnen 2 dagen telefonisch contact met u op. U bespreekt samen of u terecht kunt in de LVV.

Adres Centraal Onthaal

  • Binnenrotte 158, Rotterdam
  • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 11.30 uur
  • Telefoon: 14 010

Wilt u meer informatie over het programma? Stuur dan een email naar vreemdelingenloketMO@rotterdam.nl

Criteria: 
De LVV is een voorziening voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of Rijksopvang.
Aanname: 
Voor de LVV is geen wachtlijst. Zodra u wordt toegelaten kunnen wij u direct opvang bieden. Om deel te kunnen nemen aan de LVV moet u aan een aantal criteria voldoen die wij met u bespreken.