Bondgenootschap Vluchtelingen Raad van kerken

Beltrumbrink 106
7544 ZE Enschede
Nederland
telefoon: 053 - 4762855
e-mail: jan.velterop@home.nl

Contactpersonen: 
Jan H.C. Velterop
Opgericht: 
2001
Criteria: 
Het bondgenootschap heeft als doelen (1) overlegorgaan rondom vluchtelingenproblematiek in de gemeente, vooral in de kerken, (2) lokale politieke lobby, (3) noodopvang en sociale begeleiding Het bondgenootschap ondersteunt uitgeprocedeerde vluchtelingen in een schrijnende situatie en afkomstig uit Enschede
Aanname: 
advies vanuit VW-Enschede, besluit door Bondgenootschap
Financiën: 
kerken, donateursacties, en collectes
Medewerkers: 
bondgenootschap telt 5 aktieve leden
Politiek: 
aktieve lokale lobby, participerend aan landelijke acties