Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS)

Hang 14
3011 GG Rotterdam
Nederland
Contact telefoon: 06-25383472
e-mail: stichtingros@hotmail.com
website: www.stichtingros.nl

Contactpersonen: 
Connie van den Broek
Theo Miltenburg 06-22026782
Opgericht: 
2004
Criteria: 
aan iedereen wordt gratis advies, medische hulp, taalles geboden
Aanname: 
voor een beperkte groep ongedocumenteerden is opvang mogelijk
Capaciteit: 
13 bedden
Financiën: 
fondswerving, oa. bij kerken
Medewerkers: 
2 part-time medewerkers, rest vrijwilligers
Politiek: 
het ROS doet mee aan landelijke en lokale acties