Stichting toekomst voor vluchtelingen in nood, Didam

Wilhelminastraat 84
6942 ET Didam
Nederland
telefoon: 0316-225687
e-mail: vluchtelingeninnood@kpnmail.nl
website: www.vluchtelingeninnood.nl

Contactpersonen: 
Theo Reuling
Opgericht: 
2001
Criteria: 
alle vluchtelingen in nood
Aanname: 
na intakegesprek beslist bestuur over soort hulpverlening
Capaciteit: 
geen eigen opvang, maar bemiddelt voor opvang en ondersteunt financieel
Financiën: 
donaties, giften en indien nodig fondsen
Medewerkers: 
3 vrijwilligers
Politiek: 
vooral lokaal