Stichting uitgeprocedeerde Vluchtelingen en andere Vreemdelingen (STUV)

Maansteenpad 2
2332 RN Leiden
Nederland
telefoon: 071 - 5140544
fax: 071 - 5726481
e-mail: info@stuv-leiden.nl
website: www.stuv-leiden.nl

Contactpersonen: 
Saskia Craenen
Opgericht: 
1997
Criteria: 
binding met de stad Leiden en perspectief, daarnaast ook mensen uit andere gemeenten mits de verantwoordelijke gemeente financiert
Aanname: 
besluit door bestuur
Capaciteit: 
50 mensen leefgeld, waarvan 30 mensen in de opvang
Financiën: 
gemeente, fondswerving
Medewerkers: 
2 part-time betaalde medewerksters, vrijwilligers
Politiek: 
geen prioriteit