VLOT team

Looierstraat 26
6411 AB  Heerlen
Telefoon: 045 571 78 87
e-mail: info@vlotteam.nl
website: www.vlotteam.nl

Contactpersonen: 
Pol Verhelle
Opgericht: 
2010
Criteria: 
Vlotteam wil mensen uit de regio (Heerlen, Maastricht en met uitzondering Zuid-Limburg) vlot trekken uit de problemen die hen zijn overkomen of die ze zelf veroorzaakt hebben. Mits ze willen meewerken aan een oplossing. Dit betekent alsnog een status proberen te verwerven of anders een goed voorbereide terugkeer.
Aanname: 
Nieuwe aanmeldingen alleen na telefonische afspraak, momenteel OPNAMESTOP. Open: ma, di en do van 10.30 tot 14.30 uur.
Capaciteit: 
20 mensen in twee gemeentelijke opvanghuizen in Heerlen, verder 10 opvangplaatsen in twee locaties in Maastricht
Financiën: 
ondersteuning van gemeenten Heerlen en Maastricht, verder van particulieren, kloosterordes, scholen en bedrijfsleven.
Medewerkers: 
100% vrijwilligers
Politiek: 
Aansluiten op landelijk actie alsook eigen actie op basis van ervaring uit de praktijk