Bijstand

Wat is bijstand?

De bijstandsuitkering is bedoeld om huur, eten, drinken, kleding, ziektekosten, gas, water en licht te betalen. De uitkering moet aangevraagd worden bij de sociale dienst van de gemeente.

Wie heeft recht op bijstand?

Migranten zonder verblijfsvergunning hebben geen recht op bijstand. Zij tellen wel mee bij het bepalen van de bijstand voor het gezin waar ze lid van zijn, de rechthebbende partner krijgt dan maar de helft van de gezinsbijstand. De gemeente moet hiervoor compenseren als dit leidt tot onaanvaardbaar laag gezinsinkomen.

Bijstand voor Nederlands kind of kind met verblijfsvergunning

Een Nederlands kind of een kind met een verblijfsvergunning heeft zelfstandig recht op bijstand als beide ouders geen geld hebben om voor het kind te zorgen. Als de moeder die het kind verzorgt geen middelen heeft, dan wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid voor de vader om bij te dragen in de kosten. Let op: een kind wat een verblijfsvergunning bij de vader heeft, kan die verblijfsvergunning verliezen als de vader niet meer voor het kind zorgt. Ook in andere situaties kan druk van de gemeente op de vader gevolgen hebben voor de relaties tussen de (ex-)partners en de relatie tussen de (ex-)partners en het kind.

Als Nederlandse partner uit beeld is, of niet in staat is om bij te dragen, heeft het kind zelfstandig recht op een bijstandsuitkering. Met de invoering van de Participatiewet is het 'kindsdeel' van de bijstand afgeschaft. De meeste gemeenten gaan sindsdien uit van de bijstandsnorm voor jong-volwassenen. Als een Nederlands kind zelfstandig recht heeft op bijstand, heeft het ook recht op bijzondere bijstand. Daarmee kunnen extra kosten betaald worden zoals de kosten van huisvesting, of een bril. Zie dit artikel van de Kinderombudsman Rotterdam.

Voor abonnees:

Algemeen:

- recht op bijstand
- recht op bijstand bij ziekte
- recht op bijstand bij gezinslid zonder vergunning

EU-burger

beleid bijstand EU-burger
recht op bijstand EU-burger
- recht op bijstand gezinslid EU-burger
recht op sociale zekerheid EU-burger
-
 literatuur sociale zekerheid EU-burger

Kind

- recht op bijstand kind
- recht op bijstand NLs kind
- recht op bijstand kind EU-burger