Bijzondere bijstand

Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is een extra financiële toelage voor mensen die recht hebben op bijstand. Uit de bijzondere bijstand worden bijzondere kosten vergoed die niet betaald kunnen worden vanuit de gewone bijstand en waar ook niet voor gespaard kan worden.

Er bestaan geen algemene regels voor het recht op bijzondere bijstand, elk geval wordt apart besloten. Bijzondere bijstand moet aangevraagd worden bij de sociale dienst van de gemeente.

Wie heeft recht op bijzondere bijstand?

Ongedocumenteerde migranten hebben geen recht op bijstand en dus ook geen recht op bijzondere bijstand. Als de gemeente besluit om 'hulp' te geven in de vorm van bijstand, wordt dit meestal op individuele basis besloten.

Bijzondere bijstand voor Nederlands kind of kind met verblijfsvergunning

Voor Nederlandse kinderen of kinderen met verblijfsvergunning waarvoor het recht op bijstand bestaat, bestaat ook recht op bijzondere bijstand. In dit geval kan uit de bijzondere bijstand de huurkosten van de woonruimte waar het kind woont, vergoed worden. Daarnaast kan bijzondere bijstand gevraagd worden voor bijvoorbeeld een bril.

Voor abonnees

jurisprudentie bijzondere bijstand