Trouwen

Mogen ongedocumenteerde migranten in Nederland trouwen?

Ja. Iedereen heeft het recht om te trouwen. Maar in de praktijk is het niet makkelijk om als ongedocumenteerde migrant in Nederland te trouwen. Als iemand zonder verblijfsvergunning wil trouwen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand eerst onderzoeken of er sprake is van een schijnhuwelijk (alleen trouwen voor verblijf in Nederland).

Het is belangrijk om te weten dat trouwen geen automatisch recht op een verblijfsvergunning geeft. Ook is trouwen nog niet nodig om een verblijfsvergunning ‘verblijf bij partner’ aan te vragen.

Om te trouwen in Nederland moet de huwelijkskandidaat aan een aantal voorwaarden voldoen. De volgende regels gelden in Nederland:

  • Tenminste één partner moet Nederlander zijn of in Nederland wonen en een verblijfsvergunning hebben
  • De partners moeten ouder zijn dan 18 jaar
  • De partners mogen niet met iemand anders getrouwd zijn
  • Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zusters mogen niet met elkaar trouwen

Welke documenten zijn nodig om te kunnen trouwen?

1. (Gelegaliseerd) geboortebewijs

Een geboortebewijs moet worden opgevraagd in het land van herkomst.
Als er geen geboortebewijs verkregen kan worden, is een ‘akte van bekendheid’ ook mogelijk. Dit moet bij de kantonrechter gevraagd worden. Daarvoor zijn 4 getuigen nodig. Een andere mogelijkheid is een verklaring van de getuigen die bij het huwelijk aanwezig zijn. Ook is soms een verklaring van de partner aan de ambtenaar van de burgerlijke stand mogelijk. Het is afhankelijk van de kantonrechter en ambtenaren van de burgerlijke stand of dit geaccepteerd wordt.

2. (Gelegaliseerde) verklaring van niet-gehuwd zijn

Deze is op te vragen bij de laatste woonplaats waar de partner was ingeschreven in het buitenland.

3. Identiteitsbewijs

Hiermee wordt een geldig paspoort bedoeld. Voor mensen die in de asielprocedure zitten mag dit ook een W-document zijn.

Het geboortebewijs en het bewijs van ongehuwd zijn moeten gelegaliseerd worden. Soms is dat bij één instelling, als het herkomstland is aangesloten bij het Apostilleverdrag. Zie deze lijst. Als het land niet is aangesloten bij het apostilleverdrag, moeten documenten na de legalisering door de nationale instelling, ook door de Nederlandse ambassade in het herkomstland beoordeeld worden.

Hoe werkt het in de praktijk?

Eerst moeten de partners naar de woongemeente om alle documenten te geven en een verklaring van voorgenomen huwelijk te tekenen. Deze documenten worden gestuurd naar de gemeente waar het huwelijk zal plaatsvinden. Als de Nederlandse partner in het buitenland woont, moeten de documenten bij de gemeente Den Haag ingeleverd worden.

De huwelijkspartners moeten bij de gemeente waar het huwelijk gesloten wordt een verklaring tekenen dat ze het huwelijk niet uitsluitend aangaan om verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen (schijnhuwelijk). De ambtenaar van de burgerlijke stand moet de betrouwbaarheid van de verklaring controleren. Bij twijfel kan hij navraag doen bij de VreemdelingenPolitie of de IND. 

Voor abonnees:

- beleid trouwen
- recht op trouwen
literatuur huwelijk