Uitstel van vertrek vanwege medische redenen (Artikel 64)

Als een ongedocumenteerde migrant om medische redenen niet kan reizen, kan ‘uitstel van vertrek’ worden gegeven door de IND. Dit betekent dat de aanvrager voor een bepaalde periode niet wordt teruggestuurd. Uitstel van vertrek geldt ook als bij terugkeer een medische noodsituatie ontstaat. Dit is zo als iemand in Nederland wordt behandeld, en het stoppen van de behandeling binnen 3 maanden bij terugkeer ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid. Uitstel van vertrek kan gegeven worden voor een korte of langere periode, dit ligt aan de situatie. Een aanvraag 'uitstel van vertrek om medische redenen' is gebaseerd op Artikel 64 van de Vreemdelingenwet, en heet daarom vaak 'artikel 64-status'.

Vaak is medische behandeling wel aanwezig, maar niet toegankelijk vanwege de prijs of de afstand. Sinds de uitspraak 'Paposhvili' van het EHRM in december 2016 moet dit meegewogen worden. De vreemdeling moet dan een begin van bewijs leveren dat de kosten van de noodzakelijke medische zorg niet op te brengen zijn.

Soms kan de dreigende uitzetting op zichzelf een medische noodsituatie opleveren. Sinds de uitspraak C.K. van het Hof van Justitie EU in februari 2017 moet dit ook meegewogen worden.

Als 'uitstel van vertrek' wordt toegekend, bestaat recht op opvang in een AsielzoekersCentrum. 'Tijdens de onderzoeksfase kan ook al 'voorlopig uitstel van vertrek' verleend worden, dan bestaat ook recht op opvang in een AZC. Voor ex-asielzoekers bestaat recht op opvang als de IND na 2 weken nog geen beslissing heeft genomen.

Ter identificatie krijgen vreemdelingen waarop 'uitstel van vertrek' van toepassing is een sticker in hun paspoort. Als zij geen paspoort hebben, krijgen zij een brief van de IND, of een W2-document als de situatie naar verwachting langer dan 6 weken duurt.

Wie hebben sowieso recht op uitstel van vertrek?

 • Zwangere vrouwen vanaf 6 weken vóór tot 6 weken ná de bevalling. Dit moet aangevraagd worden bij de IND (niet voor Dublinclaimanten).
 • Ongedocumenteerden die klinisch zijn opgenomen in verband met noodzakelijke behandeling.
 • Ongedocumenteerde migranten die mogelijk tuberculose hebben, voor de duur van  het onderzoek of hun behandeling (niet voor Dublinclaimanten).

Wat zijn de voorwaarden?

De medisch adviseur geeft aan dat de aanvrager

 • vanwege de gezondheidstoestand niet kan reizen; of
 • Door het stop zetten van de medische behandeling in Nederland ontstaat een medische noodsituatie en de medische behandeling kan niet plaatsvinden in het land van herkomst.

Hoe werkt de procedure?

 1. Vraag een formulier Uitstel van Vertrek volgens artikel 64 bij de IND.
 2. Vraag een arts om een verklaring van de medische situatie (niet ouder dan 6 weken). Vul de rest van de formulieren in en stuur ze op naar de IND. Als de IND vindt dat niet alles is opgestuurd, moet de IND dit terugkoppelen en gelegenheid geven om de documenten aan te vullen.
 3. De IND belt met de aanvrager om een afspraak te maken na twee weken. De aanvrager moet dan zelf langs bij de IND om de aanvraag officieel in te dienen.
 4. De IND vraagt intussen een eerste advies aan het Bureau Medische Advisering (BMA) over de medische situatie van de aanvrager.
 5. Als het BMA binnen twee weken een negatief advies heeft gegeven, beslist de IND dat de aanvraag afgewezen wordt. Als het BMA een positief advies heeft gegeven, beslist de IND dat de aanvraag wordt toegewezen, er is dan ook rechtmatig verblijf. Als het BMA nog geen advies heeft gegeven, wordt 'voorlopig uitstel van vertrek' verleend en bestaat ook rechtmatig verblijf.
 6. Als de aanvraag wordt afgewezen, is het mogelijk in bezwaar te gaan. Tijdens die procedure is er geen rechtmatig verblijf!

Hoe werkt het in de praktijk?

Het is moeilijk om uitstel van vertrek te krijgen. In de praktijk wordt niet snel aangenomen dat iemand niet kan reizen of dat binnen 3 maanden een medische noodsituatie ontstaat. Het BMA kijkt alleen of de medische zorg die de aanvrager nodig heeft beschikbaar is in het land van herkomst. Als de vreemdeling aanwijzingen geeft dat de zorg (medicijnen of behandeling) in het land van herkomst niet toegankelijk is, moet DT&V nader onderzoek doen. Bij een afwijzing helpt het om de informatie van de DT&V over beschikbaarheid van zorg en medicijnen zelf te checken bij de door DT&V genoemde instellingen in het land van herkomst.

Voor abonnees:

Procedure

Aantallen
Beleid
Rol BMA
Land onbekend
Motie-Spekman/ toepassing art-64 vóór IND-besluit
Vergewisplicht overdracht aan behandelaar in herkomstland
MVV-plicht en beschikbaarheid zorg 
Ingangsdatum

Inhoud

3EVRM
Medische noodsituatie
Suiciderisico
Aanwezigheid zorg
Betaalbaarheid zorg
Veilige behandelomgeving
Mantelzorg
Kinderen

Landeninformatie
Contacten medische zorg