Verblijfsvergunning medische behandeling

Wanneer een patient voor zijn gezondheid een behandeling moet ondergaan in Nederland kan hiervoor een verblijfsvergunning aangevraagd worden. Dit heet een verblijfsvergunning medische behandeling. Vóór de aanvraag in Nederland moet in het buitenland een MVV aangevraagd worden.

Een verblijfsvergunning medische behandeling wordt ook gegeven aan mensen die al een jaar uitstel van vertrek op medische gronden hebben. Voor hen gelden aangepaste voorwaarden, zo is er geen mvv vereist en hoeft de financiering ook niet geregeld te zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het moet  een behandeling zijn waarvoor Nederland het meest aangewezen land is. In het eigen land is deze behandeling niet mogelijk.
  • De medische behandeling moet noodzakelijk zijn.
  • De financiering moet goed geregeld te zijn. De behandeling moet door de patiënt zelf worden betaald en / of de patiënt is verzekerd voor de behandeling.

De verblijfsvergunning geldt voor de duur van de medische behandeling. Deze kan worden verlengd tot maximaal 1 jaar en in uitzonderlijke gevallen tot maximaal 5 jaar. Met de verblijfsvergunning medische behandeling mag iemand niet werken in Nederland.

Kunnen gezinsleden mee komen?

Ja. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, maar alleen voor de partner en minderjarige kinderen.  Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De gezinsleden verblijven samen met de aanvrager in Nederland
  • Er is geen twijfel dat de gezinsleden familie van elkaar zijn.

Als de gezinsleden tegelijk met de patiënt die de medische behandeling gaat doen naar Nederland willen komen, is het aan te raden om de MVV samen aan te vragen. De kosten zijn dan lager. Gezinsleden mogen niet werken in Nederland.

Hoe werkt het in de praktijk?

Vanwege de voorwaarde dat de financiering goed geregeld moet zijn, is het moeilijk om deze verblijfsvergunning te krijgen. Deze wordt meestal alleen gegeven aan mensen die genoeg geld hebben om de behandeling te betalen.