Verblijf als AMV

Een vreemdeling die alleen naar Nederland komt als minderjarige, kon in het verleden een verblijfsvergunning als Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling krijgen. Deze vergunning is op 1 juli 2013 afgeschaft. Zolang een alleenstaande minderjarige vreemdeling niet naar het herkomstland teruggestuurd kan worden, blijft er wel recht op opvang in Nederland.

Buitenschuld als alleenstaande minderjarige vreemdeling 

Als een Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling nog geen 18 jaar is en gedurende drie jaar samen met de Dienst Terugkeer en Vertrek heeft geprobeerd om terug te keren en dat is niet gelukt, dan ontstaat recht op een vergunning voor 'buitenschuld'.

Voor abonnees:

- aantallen
- procedure
- ID-bewijs
leeftijd
- opvang herkomstland
- buitenschuld
- Perspectiefprojecten
literatuur