Verblijfsvergunning medische behandeling na 1jr art-64

Als iemand 1 jaar uitstel van vertrek heeft gekregen voor een medische noodsituatie, komt hij daarna in aanmerking voor een verblijfsvergunning op grond van medische noodsituatie.

Met een verblijfsvergunning medische noodsituatie hoeft de vreemdeling niet in een AsielzoekersCentrum te blijven, er bestaat recht op arbeid en op sociale zekerheid.

Wat zijn de voorwaarden?

  1. De aanvrager heeft al 1 jaar uitstel van vertrek gehad.
  2. Door het stop zetten van de medische behandeling in Nederland ontstaat een medische noodsituatie en de medische behandeling kan niet plaatsvinden in het land van herkomst.

Kunnen gezinsleden ook in Nederland blijven?

Ja. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, maar alleen voor de partner en minderjarige kinderen. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De gezinsleden verblijven samen met de zieke persoon in Nederland.
  • Er is geen twijfel over dat de gezinsleden familie van elkaar zijn.

Voor abonnees:

Medische behandeling na 1jr art-64