gezinsleven - bij EU-kind

Kinderen met een nationaliteit van een EU-land die in een ander land wonen kunnen daar zelfstandig verblijfsrecht hebben. Dat kan bijvoorbeeld omdat ze inkomen hebben of naar school gaan. In dat geval krijgt de ouder van dit kind ook een verblijfsvergunning.

Voor abonnees

verblijf bij EU-kind