Ouderenbeleid

Ouderenbeleid

Het officiële ouderenbeleid is afgeschaft op 1 oktober 2012.

In 2016 werd bekend dat de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) toch weer apart beleid hanteert voor ouders van buiten de EU die “in hun laatste levensfase” verkeren. Deze ouders kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in Nederland als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Zeer hoge leeftijd. Als richtsnoer geldt in beginsel een leeftijd van 80 jaar of ouder. Doorslaggevend is echter dat iemand zich in de laatste levensfase bevindt.
  • De ouder is zorgbehoevend en/of hulpbehoevend.
  • De ouder is alleenstaand.
  • Alleen in Nederland zijn kinderen die de zorg voor de ouder op zich kunnen nemen.
  • Het kind of diens partner in Nederland heeft de Nederlandse nationaliteit of een vergunning voor onbepaalde tijd regulier of asiel.
  • Het kind of diens partner is in staat in het eigen onderhoud en dat van de ouder te voorzien. Er zijn voldoende middelen van bestaan.

Voor meer informatie: Barbara Wegelin van Everaert Advocaten.

Achtergebleven ouders van vluchtelingen

Voor zorgbehoevende ouders van een vluchteling kan op basis van artikel 8EVRM een nareisvergunning worden aangevraagd. Belangrijk hiervoor zijn de banden met de achtergebleven ouder, met name of de ouder altijd deel uitmaakte van het gezin van de vluchteling. Daarnaast is het belangrijk of de ouder hulpbehoevend is en of anderen in het land van herkomst de benodigde zorg kunnen verlenen.

Voor abonnees

- ouderenbeleid