Ouderenbeleid

Deze verblijfsvergunning is bedoeld voor mensen ouder dan 65 jaar die bij hun kind in Nederland willen wonen. Zij moeten meestal eerst een MVV aanvragen in het land van herkomst. Bij binnenkomst in Nederland wordt dan de verblijfsvergunning aangevraagd.

Het officiële ouderenbeleid is afgeschaft op 1 oktober 2012.

In 2016 werd bekend dat de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) toch weer apart beleid hanteert voor ouders van buiten de EU die “in hun laatste levensfase” verkeren. Deze ouders kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in Nederland als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Zeer hoge leeftijd. Als richtsnoer geldt in beginsel een leeftijd van 80 jaar of ouder. Doorslaggevend is echter dat iemand zich in de laatste levensfase bevindt.
  • De ouder is zorgbehoevend en/of hulpbehoevend.
  • De ouder is alleenstaand.
  • Alleen in Nederland zijn kinderen die de zorg voor de ouder op zich kunnen nemen.
  • Het kind of diens partner in Nederland heeft de Nederlandse nationaliteit of een vergunning voor onbepaalde tijd regulier of asiel.
  • Het kind of diens partner is in staat in het eigen onderhoud en dat van de ouder te voorzien. Er zijn voldoende middelen van bestaan.

Voor meer informatie: Barbara Wegelin van Everaert Advocaten.

Voor abonnees

- ouderenbeleid