Verblijf bij partner

Deze verblijfsvergunning is bedoeld voor mensen die bij hun echtgenoot of partner in Nederland willen wonen. Voor de Nederlandse wet is er geen verschil tussen een stel dat getrouwd is of een stel dat een vaste relatie heeft, maar niet getrouwd is. Er is ook geen verschil tussen een homo- of hetero-relatie. Als het stel niet getrouwd is, moeten de partners een partnerverklaring tekenen, en een lijst invullen met vragen over de relatie.

Voorwaarden om een MVV te krijgen?

  • Basisexamen inburgering halen: iedereen tussen de 18 en 65 jaar moet eerst een examen doen in het land van herkomst. Dit examen is bedoeld om bewijzen dat mensen de Nederlandse taal voldoende spreken en begrijpen. En dat ze weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.
  • Beide partners moeten 21 jaar zijn.
  • De partner in Nederland moet voldoende inkomen hebben. Daarbij wordt uitgegaan van 100% van het minimumloon, maar er moet altijd gekeken worden naar de individuele situatie. Dit inkomen moet nog ten minste 12 maanden beschikbaar zijn. Als het inkomen maar minstens zes maanden beschikbaar is, kan het ook. Dan moet 1 jaar vóór de aanvraag steeds voldoende inkomen zijn verdiend. Als de partner als zelfstandige werkt, moet de partner ten minste 1,5 jaar vóór de aanvraag voldoende inkomen hebben verdiend.

Welke documenten zijn nodig voor de MVV aanvraag?

Voor de aanvraag verblijf bij partner zijn de volgende bewijzen nodig:

  • persoonlijke documenten van beide partners: paspoort, geboorteakte (gelegaliseerd), bewijs van ongehuwd/ gehuwd-zijn (gelegaliseerd)
  • bewijs van inkomen van de partner in Nederland
  • inburgeringsexamen

Wat als de relatie uit gaat?

Nadat een afhankelijke partner vijf jaar een verblijfsvergunning bij de hoofdpersoon heeft gehad, kan een zelfstandige verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf worden aangevraagd. Voorwaarde is wel dat het examen inburgering gehaald is.

Als de relatie na minder dan 5 jaar uit gaat, kan soms een verblijfsvergunning om humanitaire redenen worden gevraagd. Bij de beoordeling van die aanvraag wordt gekeken naar de reden van het verbreken van de relatie. Meer informatie in deze brochure van de IND en bij verblijfsvergunning schrijnend na huiselijk geweld.

Voor abonnees:

Nationaal beleid:

- aantallen
- literatuur
- inburgeringstoets
- inkomenseis
- leeftijdseis
- echtheid relatie
- fraude
- dreiging openbare orde
- vrijstelling mvv-vereiste, 8EVRM