gezinsleven - bij NLs kind

Het EU-Hof van Justitie heeft in de zaak Zambrano (8.3.11) duidelijk gemaakt dat een kind met de nationaliteit van een EU-land recht heeft op verblijf in de EU. Daarvoor is het vaak nodig dat de verzorgende ouder ook in de EU kan blijven. Deze verzorgende ouder heeft daardoor verblijfsrecht, ook als de ouder zelf niet de nationaliteit van het EU-land heeft. Dit verblijfsrecht is declaratoir.

Later heeft het Hof deze uitspraak nog eens nader uitgelegd in de zaak Chavez-Vilchez (10.5.17). Dergelijke verblijfsvergunningen heten sindsdien 'Chavez'-vergunning.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

  • bewijs van identiteit
  • bewijs van familierelatie met het Nederlandse kind
  • bewijs van zorgtaken voor het Nederlandse kind

De aanvraag moet ingediend worden bij het IND-loket. Die geeft een sticker in het paspoort van de verzorgende ouder, waarop ook vermeld staat dat de ouder mag werken. Alleen bij twijfel of de ouder aan de vereisten voldoet geeft de IND soms een sticker zonder toestemming om te werken.

Voor abonnees:

- literatuur
- aantallen
- beleid
- jurisprudentie