verblijf bij EU-partner

De lichtere regels voor toelating als partner van een EU-burger gelden in elk geval voor gehuwde partners. Voor niet-gehuwde partners moet de toelating wel worden gefaciliteerd.

Voor abonnees:

Literatuur verblijf bij EU-partner
Aantallen vergunningen voor partner via EU-recht

Wanneer wordt referent als EU-burger beschouwd?

gebruik vrij verkeer en nationaliteit
gebruik vrij verkeer door werk in andere lidstaat
verblijfsrecht na terugkeer naar eigen land

Verblijfsrecht als partner van EU-burger

bewijs echtheid relatie/ huwelijk
inkomensvereiste partner
strafblad
voortgezet verblijf

Procedure verblijfsrecht partner EU-burger

inreis
art-9 document