Kinderbijslag en kindgebonden budget

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag is een geldbedrag dat elk kwartaal wordt betaald aan ouders in Nederland met kinderen. Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Kinderbijslag moet aangevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank.

Wat is kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een toeslag die wordt uitbetaald door de Belastingdienst. De toeslag is bedoeld voor ouders met een klein inkomen die extra ondersteuning kunnen gebruiken naast de kinderbijslag. Het kindgebonden budget moet worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Wie heeft recht op kinderbijslag en kindgebonden budget?

Kinderbijslag en kindgebonden budget wordt alleen uitgekeerd aan een ouder die legaal in Nederland woont of werkt. Voorwaarde voor kinderbijslag is bovendien dat de ouder een 'duurzame band van persoonlijke aard met Nederland' heeft, bijvoorbeeld blijkend uit de duur van het verblijf, huisvesting, en inkomen.

Alléén ouders die kinderbijslag krijgen komen in aanmerking voor kindgebonden budget. Sinds 1 januari 2022 wordt kindgebonden budget ook uitgekeerd als één van de partners geen verblijfsrecht heeft maar de andere partner en het kind wel.

Op 15 juli 2011 besloot de Centrale Raad van Beroep om kinderbijslag te geven aan een moeder die daar strikt genomen geen recht op had omdat ze geen verblijfsvergunning had. De Centrale Raad van Beroep kende dit recht toe omdat de moeder al lang in Nederland woonde, en ook gedeelten van die periode hier rechtmatig verbleef. De beslissing is op 23 november 2012 door de Hoge Raad vernietigd.

Voor abonnees:

Kinderbijslag
- recht op kinderbijslag voor ongedocumenteerde ouders
- recht op kinderbijslag voor ouders van NLs kind
- recht op kinderbijslag voor EU-burger
- recht op kinderbijslag Turkse rechthebbende (associatieverdrag)

Kindgebonden budget
recht op kindgebonden budget
- recht op kindgebonden budget voor ouders van NLs kind

Kinderopvangtoeslag
- recht op kinderopvangtoeslag