Zorgtoeslag en huurtoeslag

Wat is zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag?

Zorgtoeslag is een toeslag van de belastingdienst voor mensen die de premie voor hun zorgverzekering moeilijk kunnen betalen. Huurtoeslag is een toeslag van de belastingdienst voor mensen die hun huur moeilijk kunnen betalen. Kinderopvangtoeslag is een toeslag voor ouders die werken en de opvang moeilijk kunnen betalen. Toeslagen worden geregeld door de Belastingdienst.

Wie heeft recht op zorgtoeslag en huurtoeslag?

Migranten zonder verblijfsvergunning hebben volgens de wet geen recht op zorgtoeslag en huurtoeslag. Zij houden hun recht op toeslagen tijdens rechtmatig verblijf tijdens een procedure. Zie voor meer informatie deze scriptie van Natasja Bakker (juni23)
- Voor de huurtoeslag tellen medebewoners mee. Als één van de volwassen medebewoners geen rechtmatig verblijf heeft, dan heeft het hele huishouden geen recht op huurtoeslag. Sinds 1 januari 2022 telt hierbij het verblijfsrecht van inwonende kinderen niet meer mee.
- De zorgtoeslag wordt met 50% verminderd als de toeslagpartner geen verzekering heeft.
- Voor de Kinderopvangtoeslag ligt er sinds 8 november 2022 een wetsvoorstel om de toeslag ook toe te kennen bij een partner in het buitenland, deze wet is nog niet aangenomen.

Bij intrekken van een vergunning houdt de vreemdeling recht op zorg- en huurtoeslag tot aan de bezwaarbeslissing, tenzij hij zelf schuld had aan de intrekking. Maar als de vergunning met terugwerkende kracht ingetrokken wordt, moeten de teveel betaalde toeslagen terugbetaald worden tenzij de aanvrager de intrekking niet kon voorzien..

Voor abonnees:

- recht op toeslagen tijdens procedure
- recht op toeslagen bij intrekken vergunning met terugwerkende kracht

- recht op toeslagen bij toeslagpartner zonder verblijfsrecht
- recht op toeslagen bij toeslagpartner in procedure
- recht op toeslagen bij intrekken vergunning toeslagpartner met terugwerkende kracht

- recht op toeslagen bij toeslagpartner in buitenland