Zorgtoeslag en huurtoeslag

Wat is zorgtoeslag en huurtoeslag?

Zorgtoeslag is een toeslag van de belastingdienst voor mensen die de premie voor hun zorgverzekering moeilijk kunnen betalen. Huurtoeslag is een toeslag van de belastingdienst voor mensen die hun huur moeilijk kunnen betalen. Toeslag wordt geregeld door de Belastingdienst.

Wie heeft recht op zorgtoeslag en huurtoeslag?

Migranten zonder verblijfsvergunning hebben volgens de wet geen recht op zorgtoeslag en huurtoeslag. Zelfs legale bewoners van een pand waar ongedocumenteerde migranten inwonen, verliezen daarmee hun recht op zorgtoeslag en huurtoeslag (met uitzondering van pleegkinderen). Dat kan tot onlogische situaties leiden, bijvoorbeeld wanneer een gezin samenwoont maar één van de gezinsleden geen verblijfsvergunning heeft.

Bij intrekken van een vergunning houdt de vreemdeling recht op zorg- en huurtoeslag tot aan de bezwaarbeslissing, tenzij hij zelf schuld had aan de intrekking. Dat geldt ook tijdens de procedure over het intrekken van een vergunning met terugwerkende kracht. Maar gezinsleden van een vreemdeling wiens vergunning met terugwerkende kracht wordt ingetrokken verliezen wel hun recht op toeslagen over de betreffende periode.

Voor abonnees:

- recht op toeslagen tijdens procedure
- recht op toeslagen bij intrekken vergunning met terugwerkende kracht

- recht op toeslagen bij huisgenoot zonder verblijfsrecht
- recht op toeslagen bij intrekken vergunning huisgenoot met terugwerkende kracht