Participating Refugees in Multicultural Europe (PRIME)

Zieken 143
2515 CS Den Haag
Nederland
telefoon: 070 3050415
fax: 070 4020917
e-mail: apouri@gmail.com
website: www.prime95.nl

Opgericht: 
1994
Criteria: 
schrijnende situatie
Aanname: 
na wekelijks teamoverleg
Capaciteit: 
geen eigen opvang
Financiën: 
fondswerving, klein deel van gemeente
Medewerkers: 
vrijwilligers, waaronder (ex-)vluchtelingen
Politiek: 
belangrijk, initiatiefnemer landelijke acties