Opvang AMV's

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen houden recht op opvang, ook als ze geen verblijfsvergunning hebben.

Afhankelijk van hun situatie wonen ze in

  • De beschermde opvang: Jongeren bij wie indicaties aanwezig zijn dat zij (mogelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel worden in deze vorm van opvang geplaatst. De beschermde opvang is een kinderwoongroep met een hogere personele bezetting en kenmerkt zich door een hoge mate van beveiliging en beperkte bewegingsvrijheid van de amv.
  • Een opvanggezin onder verantwoordelijkheid van Nidos: Amv’s die jonger zijn dan 15 jaar worden in een opvanggezin geplaatst·
  • Kleinschalige woonvoorziening onder verantwoordelijkheid van COA: hier verblijven 16 tot 20 amv’s, meestal in de leeftijd van 15-18 jaar, die met enige begeleiding goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Voor abonnees:

- aantallen en beleid
-
jurisprudentie
- literatuur