Uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen

Kinderen mogen niet op straat gezet worden. Uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen houden dus opvang. Zij worden overgeplaatst naar een Gezinsopvang Locatie. Er zijn momenteel zeven Gezinsopvang Locatie's: in Gilze, Katwijk, Amersfoort, Den Helder, Emmen, Burgum en Goes.

Gezinnen in een Gezinsopvang Locatie hebben weliswaar een afgewezen asielverzoek, maar dat betekent niet altijd dat ze illegaal zijn. Een groot deel van de bewoners in een Gezinsopvang Locatie heeft nog een andere procedure lopen, bijvoorbeeld vanwege medische redenen, humanitaire omstandigheden of buiten-schuld. Sommige bewoners zijn daardoor 'rechtmatig' in Nederland en hoeven Nederland niet te verlaten.

In een Gezinsopvang Locatie moeten gezinnen zich elke dag melden, behalve zondag. Kinderen kunnen naar school. Maar de bewegingsvrijheid van het gezin is beperkt tot de stadsgrenzen, behalve in bijzondere omstandigheden. Het gezin houdt opvang tot het jongste kind 18 jaar is.

Er is een website voor kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties: www.tell-me.nl.

Voor abonnees:

- opvang kinderen beleid en aantallen
opvang kinderen jurisprudentie